สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105534002548
 • ฟ้ามุ่ย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 1. เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. เราเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) 3. เราเป็นสมาชิกของ TIAG (กลุ่มสำนักงานบัญชีระดับสากล) ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกกับกลุ่มสำนักงานบัญชีอิสระทั่วโลก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย
 • ฟ้ามุ่ย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-636 9888
 • เบอร์มือถือ
 • Fax 02-636 9990
 • อีเมล์
 • info@pmaccgroup.com