สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0523539000301
 • ประหยัด 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี.แอล.วู้ดแฟคตอรี่
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46632
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องใช้ไม้ในครัวเรือนและบนโต๊ะอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประหยัด แลสันกลาง
 • ประหยัด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816721814
 • เบอร์มือถือ
 • 0816721814
 • อีเมล์
 • saveex9@hotmail.com