สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3740030144855
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มคลองตันสร้างสรรค์
 • น.ส.กัญฐิญากร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมี่กรอบบ้านแพ้ว , ข้าวแต๋นน้ำแตงโม , ขนมไข่กรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP , อยู่ในช่วงดำเนินการขอ อย. , Innocreative เหรียญทอง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว น.ส.กัญฐิญากร เล็กคำ
 • น.ส.กัญฐิญากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0929632895
 • เบอร์มือถือ
 • 0865448487 , 0819427487
 • อีเมล์
 • Kunthiyakron@gmail.com