สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0215536001459
 • ณรงค์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็น.เอ็น.พี. ทรานสปอร์ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49334
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
 • สินค้า/บริการ
 • ขนส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณรงค์ บำรุงพงษ์
 • ณรงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038400917
 • เบอร์มือถือ
 • 0815437412
 • อีเมล์
 • nnptransport@hotmail.com