สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • TNFarm
 • อิทธิกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแปรรูปจากถั่งเช่าสีทอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิกร เพชรจรุงพร
 • อิทธิกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • +66932895929
 • เบอร์มือถือ
 • 0637896541
 • อีเมล์
 • Tnfarm.group@gmail.com