สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3309800108086
 • ชื่อธุรกิจ
 • กาดหมูอินเตอร์ฟู๊ด
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารแปรรูปจากหมู และปลานิล (ไส้อั่ว ทอดมัน ปลายอ)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมพงษ์ เก่งวิทย์กรรม
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-4300172
 • อีเมล์
 • spkeng2000@yahoo.com