สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน
 • จันทร์ฝน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกแม่จันทร์ฝน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จันทร์ฝน หน่อแก้ว
 • จันทร์ฝน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0 5441 3440
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1033 0356
 • อีเมล์
 • 1234@gmail.com