สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0563548000326
 • นันทนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แม่เล็กฟูด โปรดักท์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นันทนา จักร์ภรีศิริสุข
 • นันทนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054484551
 • เบอร์มือถือ
 • 0817833789
 • อีเมล์
 • C_nantana@yahoo.com