สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ดาวอินคา
 • สิริฉาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ดาวอินคา, ข้าว Rice berry, ข้าวกล้อง, น้ำข้าวกล้อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริฉาย ตั้งจิตธรรมสิริ
 • สิริฉาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-711599
 • เบอร์มือถือ
 • 098-7720769
 • อีเมล์
 • goodness.2008@hotmail.com