สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคลองถมบ้านหม้อพะเยา
 • บุญชู 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญชู กมุทมาโนชญ์
 • บุญชู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054412222
 • เบอร์มือถือ
 • 0818827582
 • อีเมล์
 • Booneltu3768@gmail.com