สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0105557145981
  • สุเมธ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • เอส เบเกอรี่ จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 10711
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
  • สินค้า/บริการ
  • ขนมเปี๊ยะนมสด, ขนมเปี๊ยะโบราณ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • website
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย สุเมธ ขันกสิกรรม
  • สุเมธ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 024217993
  • เบอร์มือถือ
  • 0896384829
  • อีเมล์
  • sumethkh@hotmail.com