สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0605558000320
 • อิทธิชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กองทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46695
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิทธิชัย พันธ์กอง
 • อิทธิชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872054400
 • เบอร์มือถือ
 • 0857299044
 • อีเมล์
 • warissara.fat@gmail.com