สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105551012416
 • ภูศิษฏ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แทคทีม ออดิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • ให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูศิษฏ์ แสงแก้ว
 • ภูศิษฏ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0805211996
 • เบอร์มือถือ
 • 0866251311
 • อีเมล์
 • info@tacteamaudit.com