สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหนองเต่า
 • ณัฐาศินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าซิ่นโบราณลายขิด ผ้า เครื่องแต่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. , OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐาศินี เสฏฐพงศ์โชค
 • ณัฐาศินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0871877880
 • อีเมล์
 • Nutthasinee2515@hotmail.com