สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0333560000626
 • ไวยวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คูลสปริงส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11041
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแพ๊ค น้ำถ้วย น้ำลัง น้ำถัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศรีสะเกษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไวยวิทย์ บุตรเสมียน
 • ไวยวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0989893682
 • เบอร์มือถือ
 • 0989893682
 • อีเมล์
 • 0989893682.waiyawit@gmail.com