สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ.ทูพลัสเทเลคอม จำกัด
 • สมฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ซื้อ-ขาย สินค้าไอที
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมฤดี สาทรสัมฤทธิ์ผล
 • สมฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074 414279
 • เบอร์มือถือ
 • 083 545 6792
 • อีเมล์
 • yokkodak@yahoo.co.th