สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุนีย์ผ้าฝ้าย
 • สุนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายสำเร็จรป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุนีย์ ตนะทิพย์
 • สุนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0613326728
 • อีเมล์
 • sayongkhuan.siri@gmail.com