สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องหนังเวียงกุมกาม
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริวรรณ ตนะทิพย์
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0947640939
 • เบอร์มือถือ
 • 0947640939
 • อีเมล์
 • sayongkhuan.siri@gmail.com