สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0703560000541
 • ดิเรก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ต้นอ่อนผักบุ้งบ้านพระพร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01131
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
 • สินค้า/บริการ
 • ปลูกและจำหน่ายต้นอ่อนผักบุ้ง,เมล็ดผักบุ้ง,ดินเพาะปลูก,ชุดทดลองปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดิเรก ขำคง
 • ดิเรก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818466200
 • อีเมล์
 • nattapaphat2515@gmail.com