สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0215555001574
 • เมตตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แม็กซ์ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เมตตา สมะลาภา
 • เมตตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-861800
 • เบอร์มือถือ
 • 0813511318
 • อีเมล์
 • mettasamalapa@gmail.com