สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Max Carery Co.,Ltd.
 • ศิริทรัพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับแฟชั่น, เสื้อผ้า แฟชั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริทรัพย์ จีระกุลกิจ
 • ศิริทรัพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818527199
 • เบอร์มือถือ
 • 0818527199
 • อีเมล์
 • sirisub01@gmail.com