สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านภากร
 • ณภัค 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าทอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณภัค รัศมิมาศ
 • ณภัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0933439654
 • เบอร์มือถือ
 • 0933439654
 • อีเมล์
 • pakron.mixkub@gmail.com