สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • JMS Print & Cut
 • ไชยวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไชยวัฒน์ คนดี
 • ไชยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 09-2185-8797
 • อีเมล์
 • jms-print@hotmail.com