สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0207114809687
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย
 • อรุณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อรุณี ทองสว่าง
 • อรุณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-3721370
 • เบอร์มือถือ
 • 0815525292
 • อีเมล์
 • nessences@hotmail.com