สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505553000730
 • ณัฐวดี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชียงใหม่ เจ เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49323
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐวดี มาลา
 • ณัฐวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-105194
 • เบอร์มือถือ
 • 095-2526983
 • อีเมล์
 • goy.pp5@gmail.com