สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • รุ่งลดา
 • ลัดดาวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็รรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลัดดาวัลย์ รุ่งศิรินที
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814206410
 • เบอร์มือถือ
 • 0814206410
 • อีเมล์
 • lrungsirinatee@yahoo.com