สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Alisa Product
 • อภิสา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อภิสา วงค์สาคร
 • อภิสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0649509358
 • เบอร์มือถือ
 • 0878280776
 • อีเมล์
 • Apisa0649509358@gmail.com