สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115545005870
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส แซค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47739
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำในอุตสาหกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก., Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุภาภรณ์ อภิชัยเสถียรโชติ
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0850197068
 • อีเมล์
 • s.sackcompany@gmail.com