สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มณีแลนด์
 • วิชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลูกกล้วย มังคุด ข้าว ที่รังสิต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863932904
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิชัย ตันประวัติ
 • วิชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863932904
 • เบอร์มือถือ
 • 0863932904
 • อีเมล์
 • tanprawat@gmail.com