สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 01053339051828
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.หลานหลวงสมุนไพร
 • จิตติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิตติมา ตั้งศักดิ์สถิตย์
 • จิตติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-2813530
 • เบอร์มือถือ
 • 0818246275
 • อีเมล์
 • jittima@llherb.com