สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมาร์ทซีนิท
 • ดุสมณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รถบรรทุก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดุสมณี ตันบูรณา
 • ดุสมณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9528742
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9528742
 • อีเมล์
 • chincmu@yahoo.com