สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565554000113
 • ชิษณ์ธรรม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศักดิ์สิริเกษตร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46692
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธ์พืช และเคมึการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชิษณ์ธรรม ศรีผดุงกุล
 • ชิษณ์ธรรม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-451735
 • เบอร์มือถือ
 • 095-9871466
 • อีเมล์
 • Rpins@hotmail.com