สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1400200008280
 • ชื่อธุรกิจ
 • แฮปปี้คอม (ไทยแลนด์)
 • ไพรัชน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0918818157
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไพรัชน์ ไชยรัตนกุล
 • ไพรัชน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044000944
 • เบอร์มือถือ
 • 0918818157 , 0970923959
 • อีเมล์
 • Pairach.aud@gmail.com