สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0775560000616
 • สิขเรศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จ๊อบ อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10791
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมอบกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย 1120465960015
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิขเรศ จันทรวงษ์
 • สิขเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0988795064
 • เบอร์มือถือ
 • 032905988
 • อีเมล์
 • Jobinterfood@gmail.com