สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนรุ้งตะวัน
 • รุ้งตะวัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รุ้งตะวัน ช้างสาร
 • รุ้งตะวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-1901887
 • อีเมล์
 • Rungtawan.changsan@hotmail.com