สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556188423
 • พัสกร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสเคซี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุก่อสร้าง และ วัสดุตกแต่ง ภายในบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พัสกร ดวงจันทร์
 • พัสกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-585-1891
 • เบอร์มือถือ
 • 081-938-4811
 • อีเมล์
 • armsg87@gmail.com