สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105548047859
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46315
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • (032) 488-311
 • เบอร์มือถือ
 • 0818526557
 • อีเมล์
 • jutarat@kaotang.com