สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3909900316084
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน นัมเบอร์ วัน ชูส์
 • วันทนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รองเท้าหนังเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วันทนีย์ จันทร์เรือง
 • วันทนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816185101
 • เบอร์มือถือ
 • 0816185101
 • อีเมล์
 • babywhite_oboul@hotmail.com