สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นานาช็อปไทย4.0
 • กาฬฑ์รวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • RC Rice เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก 3สี9สายพันธุ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0828977507
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กาฬฑ์รวี คณิสาพรพงศ์
 • กาฬฑ์รวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082 8977597
 • อีเมล์
 • kanisapornpong@gmail.com