สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405558002553
 • ศุภเกียรติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กรีนไลน์ โปรดักชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 16299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคผลิตเเละภาคบริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภเกียรติ พืชไพศาล
 • ศุภเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887903956
 • เบอร์มือถือ
 • 0887903956
 • อีเมล์
 • supakiet.greenline@gmail.com