สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องหนัง Wua-Chon Handcrafted
 • บวรชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าหนังวัว เข็มขัดหนังวัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการขอมาตรฐาน มพช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บวรชัย ศศิธร
 • บวรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-9546718 , 091-8195192
 • เบอร์มือถือ
 • 095-9546718 , 091-8195192
 • อีเมล์
 • changhungbanban@gmail.com