สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Weing sa vaan
 • ศุภวัตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเครื่องแค่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช , otop,
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภวัตร อภิวงค์งาม
 • ศุภวัตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895559272
 • เบอร์มือถือ
 • 0895559272
 • อีเมล์
 • Supawatapiwongngam@gmail.com