สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575553000128
 • ณรินทร์ธิดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอวีเค มิลเลี่ยนแนร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 92001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสลากกินแบ่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณรินทร์ธิดา วัฒน์โรจภิญโญ
 • ณรินทร์ธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-4515954
 • อีเมล์
 • amketpa@yahoo.com