สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนคุณหญิง
 • กษมน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะนาว, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบและแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กษมน ศรประดิษฐ์
 • กษมน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 09 8272 6471
 • อีเมล์
 • yingsonpradit@hotmail.com