สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สไตส์นัชชา
 • นัชชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า-ผ้าม้วน -ชุดเด็ก-ผู้ใหญ่ -รองเท้า อุปโภค -บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0813093326
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นัชชา นิธิธนคุณ
 • นัชชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020406412
 • เบอร์มือถือ
 • 081-3093326
 • อีเมล์
 • zakkob.kz@gmail.com