สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405559002531
 • ธนพล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11029
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนพล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 • ธนพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0910639998
 • อีเมล์
 • pcr.kk1@gmail.com