สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0463555000647
 • วิบูลย์ลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มิสมิลค์ โปรดักส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10793
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตซุปน้ำซุปและอาหารพิเศษ
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวธัญพืชบรรจุกล่องพร้อมทาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิบูลย์ลักษณ์ ศรีอัสดร
 • วิบูลย์ลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-5622689
 • อีเมล์
 • w_nanajung@hotmail.com