สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555558000118
 • ชัยนันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟูด เมกเกอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46313
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ลำไยอบแห้ง น้ำลำไย 100 % ข้าวโพดหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยนันท์ หาญยุทธ
 • ชัยนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054791121
 • เบอร์มือถือ
 • 0860261444
 • อีเมล์
 • mocnan969@gmail.com