สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0553558001040
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อีสเทิร์นล้านนา
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • บริการออกแบบโฆษณา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนวัฒน์ ทะโพนชัย
 • ธนวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0929291058
 • เบอร์มือถือ
 • 0929291058
 • อีเมล์
 • Thanawat_tap@hotmail.co.th