สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พรมเมืองแพร่
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าสำลี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปีพ.ศ2551-ปีปัจจุบัน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ตระกูล
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-4944600
 • เบอร์มือถือ
 • 0894944600
 • อีเมล์
 • supapornp76@gmail.com